Odhady


Odhad ceny před prodejem - tržní odhady nemovitostí

Stanovení tržní ceny nemovitosti je velmi důležité především pro majitele, kteří uvažují o prodeji své nemovitosti a přemýšlí o částce, za jakou svoji nemovitost nabídnout na realitním trhu, aby prodali co nejrychleji a za nejlepší možnou cenu.

Odhad ceny pro účely dědického řízení

Odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení po Vás může požadovat notář, který vyřizuje náležitosti týkající se dědictví. Většinou si vystačíte s odborným oceněním od realitní kanceláře. Odhadnutá cena se v praxi přibližuje tržní ceně nemovitosti ke dni úmrtí zůstavitele. Pokud se rozhodnete po skončení dědického řízení i prodat nemovitost s mojí pomocí, získáte vyhotovení odhadu zdarma. Jinak jsou náklady v řádu tisícikorun.

Odhad banky: Když chcete hypotéku

Pokud chcete od banky získat hypotéku, bez odhadu se neobejdete. Odhad mohou zpravidla vypracovat zaměstnanci či spolupracující odhadci bank. Cenu za odhad by banka měla oznámit dopředu. Zpracované odhady jsou poté podkladem ke schválení hypotečního úvěru a ovlivňují i výši úroku. Banku totiž zajímá tzv. LTV (poměr ceny nemovitosti, kterou ručíte vůči výši úvěru, o který žádáte).

Odhad optimální výše nájmu

Odhad nemusí být jen na cenu nemovitosti. Lze odhadnout i optimální výši nájmu.

Znalecký posudek - nejdražší možnost, pro úřady nutnost

Znalecké posudky se zpracovávají pro soudní řízení, kdy je potřeba stanovit cenu obvyklou -typicky když jde v nějakém řízení o nemovitost. To může být například insolvenční řízení, oddlužení nebo třeba rozvod. Z posudku vychází soud při svém rozhodování. Proto je v nich potřeba co možná nejobjektivněji stanovit hodnotu nemovitostí, které dotyčná firma nebo osoba vlastní, případně o které se soudí. Můžete si jej také nechat zpracovat pro účely jednání s finančním úřadem, tedy pro stanovení výše daně.
Cena, kterou znalec určí, nemusí vždy odrážet aktuální hodnotu, kterou by nemovitost na trhu měla. Odhadní cena je totiž stanovena na základě závazných indexů a koeficientů, kterými se znalec řídí. Jejich hodnoty pravidelně upravuje Ministerstvo financí na základě dat od Českého statistického úřadu. Protože však trh nečeká a mění se, často dochází k nesouladu mezi posudkem a reálnou aktuální hodnotou na realitním trhu. Tento odhad proto nebývá příliš přesvědčivý při jednání o prodeji nemovitosti.

Znalecký posudek může zpracovat jen soudní znalec, který musí být jmenován. Není jím proto jakýkoli odhadce - musí být zapsán v seznamu.